"کتاب مهاجر کوچک "

روایت زندگی یکی دیگر از هزاران ،جوانمردان ایرانی است که با جان خویش پای حفظ دین و سرزمین خویش ایستاده اند .

داستان زندگی مردی که از کودکی با غیرت مردانه ی خویش به نبرد با زور و استعمار برخاست .

"شهید اسما عیل دقایقی "

مسابقه کتاب "مهاجر کوچک"

 کتاب "مهاجر کوچک" کتابی بسیار زیبا با ادبیات داستانی است که ،زندگی یکی از هزاران مرد از  بزرگ مردان این مرز و بوم را حکایت میکند.

ضمن تشکر از همه ی شرکت کنندگان در این مسابقه ،از کلیه ی کسانی که اسامی ایشان بعنوان برنده اعلام شده است ،خواهشمندیم

  کد ملی  و  شماره حساب خود را جهت واریز هدیه نقدی ،در فرم ذیل اعلام نمایند .

 

اعلام نهایی اسامی برندگان مسابقه کتاب" مهاجر کوچک " ویژه هفته دفاع مقدس :

برندگان سوال اول :                                                                  

اکرم غفوری 

عهدناز عابدینی

برندگان سوال دوم :

حسین قلیان 

بهنام خالقی

برندگان سوال سوم :

حسن ثانوی 

حمید مجیدی

برندگان سوال چهارم :

زهرا صادقی نیا 

رقیه مجاور 

برندگان سوال پنجم:

پروانه نصیری شیجانی 

مریم مسعودی 

برندگان سوال ششم :

سعید خطیب زاده 

مجتبی مرادیان 

برندگان سوال هفتم :

داوود رهبر 

مهناز قاسمی