حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

  • عنوان اثر : پیام وحدت
  • خواننده : فریدون بیگدلی
  • تنظیم کننده : جابر اطاعتی
  • مدت زمان : 4:06
  • عنوان اثر : وقت انتخاب
  • خواننده : گروه کر
  • تنظیم کننده : علی تفرشی
  • مدت زمان : 1:37

Loading the player...


فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات
فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا
فصـل دوم ـ انتخابـات
فصل اول ـ تشکیــلات