برای داشتن سفری خوب لازم است ،مقدمات...
.
.
.
.
نکات مهمی که لازم است در زیارت اربعین...
چرا در ایام اربعین به زیارت میرویم؟

« بازگشت

پرواز حول دو خورشید

پرواز حول دو خورشید


کربلا و عاشورا و حسین را خوب میشناسد،آن پیرزن عراقی...به کوله ام نگاه میکرد و اشک میریخت .عکس شیخ نمر را به کوله ام زده بودم تا یادم نرود به نیابت از او آمده ام.

چیزی نگذشت که حسین دل او را شاد کرد .و سیدی خراسانی بسته ای نمک متبرک آستان قدس رضوی را داد..

حالا دلش به پرواز در آمده حول دو گنبد...

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :احترام امیدیان

نویسنده :مریم نصیری

تاریخ تولید: 1397