برای داشتن سفری خوب لازم است ،مقدمات...
.
.
.
.
نکات مهمی که لازم است در زیارت اربعین...
چرا در ایام اربعین به زیارت میرویم؟

« بازگشت

معادله عاشقانه

معادله عاشقانه


پیرمرد عراقی میگفت ،یکسال در نخلستان کار کردم تا امروز میزبان زائران حسین باشم.
     با عقل معاش نمیتوان حل کرد این معادله عاشقانه را.
Loading the player...
عوامل تولید:

فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان

تاریخ تولید: 1397