برای داشتن سفری خوب لازم است ،مقدمات...
.
.
.
.
نکات مهمی که لازم است در زیارت اربعین...
چرا در ایام اربعین به زیارت میرویم؟

« بازگشت

محبوب مشترک

محبوب مشترک


این عشق مشترک حسین است که امتها را از هر رنگ و نژادی ،دور هم جمع کرده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:احترام امیدیان 

نویسنده:مریم نصیری

تاریخ تولید: 1397