رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

برای داشتن سفری خوب لازم است ،مقدمات...
.
.
.
.
نکات مهمی که لازم است در زیارت اربعین...
چرا در ایام اربعین به زیارت میرویم؟

« بازگشت

شهادت عشق

Loading the player...
عشق تنها علاقه قلبی نیست.
عقل شیدای قادر است.
عربده ی شجاعانه قلب است.
در وادی عشق هرکس سخنی دارد ازعشق،برای عشق...
عشق است که سنگینی کوله ها را میگیرد
عشق است که تاول پاها را مداوا میکند ..
وعشق است....
در دانشگاه کربلا عشق تدریس میشود 
ایثار تدریس میشود....