برای داشتن سفری خوب لازم است ،مقدمات...
.
.
.
.
نکات مهمی که لازم است در زیارت اربعین...
چرا در ایام اربعین به زیارت میرویم؟

« بازگشت

بالی برای پرواز

بالی برای پرواز


قدر خودت را بدان رفیق آفریقایی من 
قدر خودت را بدان رفیق آسیایی من
احمد اهل تایلند است 
او اگر بال داشت از نجف تا کربلا را پرواز میکرد...
Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه شده در : فضای مجازی مرکز سمنان

تاریخ تولید: 1397