رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

"قصر بهرام " تندیس بهترین فیلمنامه را نصیب صدا و سیمای مرکز سمنان کرد

"قصر بهرام " تندیس بهترین فیلمنامه را نصیب صدا و سیمای مرکز سمنان کرد


افتخاری دیگر برای مرکز سمنان:

محمد جواد بابایی عنوان بهترین فیلمنامه دومین جشنواره پویانمایی را به خود اختصاص داد.