کسب مقام دوم بخش خبرسیمای مرکز سمنان

شناسه : 362746561

کسب مقام دوم بخش خبرسیمای مرکز سمنان

 

بخش خبری ساعت 20 سیمای مرکز سمنان در بین مراکز استان ها مقام دوم را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان در ارزیابی های به عمل آمده توسط اداره نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، بخش خبری ساعت 20 سیمای مرکز سمنان به سردبیری سمیه عبد اللهی با کسب 73 امتیاز در مهر ماه 98 مقام دوم را در بین مراکز سی و سه گانه کشور به خود اختصاص داد.

لازم به ذکر است خبر مرکز سمنان در ارزیابی های فصلی بهار 98 مقام نخست مراکز را به دست آورده بود.

معاونت خبر مرکز سمنان در دو بخش صدا و سیما، در ساعت های 16:45، 20 و 23  سیما و 11، 13 و 16 صدا ، تازه ترین اخبار و رویداد های استان را به اطلاع مردم شریف استان می رساند.