سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی برای محققان - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه آموزشی برای محققان

شناسه : 167156451

کارگاه آموزشی برای محققان

کارگاه آموزشی برای محققان

محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کارگاه آموزشی دوروزه، روش های انتقال پیام تاب آوری و امید را فرا گرفتند.

کاهش آسیب اجتماعی با دفاع از سلامت روحی افراد، هدف برگزاری این دوره آموزشی برای  روانشناسان و پژوهشگران است.

تاب آوری یک رویکرد علمی نو و بسیار اثرگذار در کاهش آسیب های اجتماعی و موردتوجه مجامع علمی جهان است.