« بازگشت

کاروانسرای ده نمک

شناسه : 342141867

این کاروانسرا در ۲۰ کیلومتری شرق آرادان بر سر راه قدیمی و تاریخی جاده سنگ فرش بنا شده است تاریخ احداث آن مربوط به دوره صفویه است و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، کاروانسـرا در ارتفاع ۱۰۲۱ متری سطح دریا بنا شده و از نوع کاروانسرای چهار ایـوانی می باشد، در قسمت جنوبـی آن تالاری معروف به نام شاه نشین قرار دارد. این کاروانسرا چهار گوش(مربع) است و بنای آن از آجرهای خطائـی ساخته شده است و دارای ۲۴ حجـره با یک اطاق حدوداً ۳ *۲ که جهت اسکان مسافران در تابستان و زمسـتان از آن استفاده می کرده اند می باشد . اندرون بنا محـوطه بزرگی است که گرداگرد آن دارای اطاقهای کوچـک و یک درب بـدون روزن با پوشش آجری مشـهود است و در قسمت شمالی آن یک صـحن بزرگ با طاق مشاهده می گردد . در قسمت پشت ساختمانهای درون حیاط به صورت غلام گردشی طویله های بزرگی برای چهار پایان و مکانی برای خواب و پخت و پز دیده می شود . نکته مهم و قابل توجه اینکه آب مورد نیاز ساکنان این کاروانسـرا بوسیله آب انبارهایی که در کنار جـاده قرار داشته تأمین می شده است . این ساختمان جالب و شگفت انگیز از شاهکارهای عصر خود بشمار می رود . در بدنه داخل ایوان ورودی از قسمـت جنوب جای کتیبه تاریخـی است که توسـط سود جـویان اموال فرهنگی به سرقـت رفته است . درضلع غربی کارورانسرا یک یخچال قدیمی نیز وجود دارد.