چشمه ساران قومس

چشمه ساران قومس


چشمه هاي استان سمنان از جنبه هاي اكو توريسم ، موقعيت جغرافيايي ، خواص درماني و اثرات اقتصادي و اجتماعي در مستندي بنام چشمه ساران قومس مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

برنامه مستند تلویزیونی چشمه ساران قومس در13 قسمت 7 دقیقه ای به بررسی چشمه ها ی استان سمنان  میپردازد.

در این برنامه اکیپ مستند ساز با سفر به نقاط مختلف استان چشمه های مهم استان را به تصویر کشیده و مطالب مفیدی را در مورد آنها به مخاطب ارائه میدهند.بسته به اهمیت چشمه در هر قسمت یک و یا چند چشمه معرفی میگردد.

برخی از چشمه هایی که در این برنامه به آنها پرداخته میشود به قرار ذیل است:

چشمه علی دامغان؛چشمه قلقل دامغان؛آبگرم سمنان؛تلخاب لاسجرد؛بادخان دامغان؛عین الرشید و شاه چشمه گرمسار؛چشمه های چاشم و شهمیرزاد؛چشمه هفت رنگ مجن؛چشمه لزوره آرادان؛چشمه نی کالپوش؛چشمه علی رشم؛چشمه امامزاده خوشنام ایوانکی؛چشمه تم؛چشمه هیکوه .

 

 

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

 

تهیه کننده و کارگردان :  علیرضا حافظی

 

تصویر بردار: علیرضا نجم الدین

 

صدا بردار : عبدالله کمالی

 

دستیار تهیه : نقی پیوندیان

 

تدوین : محمد پهلوان