پخش زنده شبکه استانی سیمای مرکز سمنان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:15

  فیلم سینمایی شنبه 425 دقیقه

 • 06:20

  ارغوان (تکرار) 55 دقیقه

 • 07:15

  قرآن و دعای عهد 35 دقیقه

 • 07:50

  یه صبح تازه 70 دقیقه

 • 09:00

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 10:30

  قاصدک (تکرار) 75 دقیقه

 • 11:45

  تا آسمان 60 دقیقه

 • 12:45

  با ورزش (تکرار) 60 دقیقه

 • 13:45

  سریال محکومین (تکرار) 75 دقیقه

 • 15:00

  قاب صدا (تکرار) 15 دقیقه

 • 15:15

  قرارگاه ایمان 25 دقیقه

 • 15:40

  کنکور آسان است 20 دقیقه

 • 16:00

  جزر و مد 45 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 15 دقیقه

 • 17:00

  باکس اذان مغرب 10 دقیقه

 • 17:10

  زیر یک سقف (تکرار) 50 دقیقه

 • 18:00

  قاصدک 60 دقیقه

 • 19:00

  سریال محکومین 60 دقیقه

 • 20:00

  اخبار 25 دقیقه

 • 20:25

  نگین آفرینش (تکرار) 45 دقیقه

 • 21:10

  راه سلامت 65 دقیقه

 • 22:15

  دیار آشنا 45 دقیقه

 • 23:00

  اخبار استان

 • 23:15

  فیلم سینمایی