پخش آزمایشی شبکه لبیک

شناسه : 360661544
 
شبکه لبیک برای پوشش رویدادهای مذهبی به خصوص در ایام حج، بر بستر فضای مجازی در تلویزیون تعاملی شیما راه اندازی شد.
کاربران گرامی می توانند برای تماشای این شبکه در ستاپ باکس کانال ۷۷ و همچنین به وب سایت شیما به نشانی:
https://shimaiptv.ir/shi-labbaik
مراجعه کنند.
#شیما
#تلویزیون_تعاملی
#لبیک 
#الکعبه_تجمعنا 
#رسانه_مجازی
#صداوسیمایمرکزسمنان