رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شناسه : 180666080

هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

چهارمین همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مهدیشهر آغاز شد.

مشاور وزیر بهداشت و مسئول دفتر  آمار و فناوری اطلاعات وزارتخانه، هدف برگزاری این همایش را تبیین برنامه ها، چشم انداز و اهداف کلان طرح تحول سلامت در بخش فناوری اطلاعات و تبادل تجربیات و ابلاغ جدیدترین  برنامه های  وزارتخانه برای  برنامه ریزی های استانی عنوان کرد .

حسین ریاضی  با اعلام ارائه خدمات الکترونیکی در اجرای طرح تحول سلامت گفت: اتصال بیمارستان ها به سامانه پرونده الکترونیکی  سلامت در قالب طرح سپاس و راه اندازی  شبکه هوشمند اطلاعات بهداشتی  از  جمله این طرح هاست. به گفته ریاضی در اجرای  طرح سپاس  تاکنون بیش از  15 میلیون  پرونده بستری و در طرح شبکه هوشمند اطلاعات بهداشتی23 میلیون پرونده الکترونیکی تشکیل شده است .