رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

همگام با توسعه

همگام با توسعه


Loading the player...

تهیه کننده و کارگردان : محمد ابراهیم طاهرنژاد

تصویربردار : سیدکاظم سرور – احمد خوشکام

صدابردار : علی سامعی

تدوین : مهدی قد بیگی

دستیار تهیه : نقی پیوندیان

مجری : محمدابراهیم طاهرنژاد

می توان میان اشتغال و تولید رابطه ای منسجم و همسو دید؛ به عبارتی دیگر هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال نیز رونق می گیرد و هر چه از میزان تولید داخلی کاسته شود، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد. پس توجه به این دو مقوله کلیدی امری شایسته و بایسته است.

 بنابر این، پیشرفت کشور زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به عنوان مقوله ای اشتغالزا در اولویت قرار گیرد. از این رو تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد. در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهمترین آن ها خرید کالاهای تولید داخلی است.

 از مهمترین مزیت های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه های اقتصادی و صنعت کشور است. ارجحیت تولید داخلی با خود رونق کسب و کار را به همراه می آورد. رفع بیکاری نیز درمانی بهتر از تقویت توان داخلی و تولید ملی ندارد. تجربه کشورهای مختلف گویای آن است که اشتغالزایی با باور به تولید داخلی و توجه به ظرفیت های ملی محقق شده است.

گفتنی است که تولید داخلی زمانی می تواند تداوم و قوام داشته باشد که مصرف کالاهای تولید داخلی اولویت پیدا کند. در واقع با مصرف هر کالای داخلی اشتغال رونق گرفته و از نرخ بیکاری کاسته می شود.

ویژه برنامه زنده "همگام با توسعه " ، با موضوع  شعار سال ( اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال ) در شبکه استانی سیمای مرکز سمنان  تهیه و پخش گردیده است.

در این برنامه با حضور کارشناسان اقتصادی استان ، درباره موضوع تولید، اشتغال ، حمایت از کالاهای ایرانی و ... و تاثیر آن در اقتصاد و پیشرفت جامعه بحث و گفتگو گردید.

سال تولید: 1396