نگاه امروز ،جامعه ی فردا

نگاه امروز ،جامعه ی فردا


برنامه ای ویزه انتخابات و راهکارهای انتخاب اصلح 

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده :فاطمه سلطانعلیان 

تهیه کننده :فاطمه سلطانعلیان 

دستیار :فهیمه ملک دار

صدا بردار :شهلا صفاهانی

کارشناس برنامه :معصومه شیرخانی

تاریخ تولید: 1398
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.