جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

نماهنگ انتخاب

شناسه : 370763056

نماهنگ انتخاب


دانلود

نماهنگ انتخاب با اجرای علی اکبر قلیچ کاری است که در اربعین 1398 شمسی (1441 قمری)به سفارش موسسه منتظران منجی تولید و ضبط شد.

این نماهنگ حماسی از حضور در حماسه ی اربعین تا حماسه ی ظهور را به تصویر کشیده است.