جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

ممنوعیت قطع اشتراک دستگاه های خدمت رسان

شناسه : 367355123

ممنوعیت قطع اشتراک دستگاه های خدمت رسان


هیچ یک از دستگاههای خدمات رسان به مردم فعلا حق قطع اشتراک اهالی استان سمنان را ندارند.