سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰

معرفی نان های سنتی دامغان

معرفی نان های سنتی دامغان


آقای شاه چراغ  جوان خوش ذوق دامغانی در این بخش از برنامه شیرین بیان به معرفی نان های سنتی دامغان با لهجه شیرین دامغانی می پردازد.