مسیری به مریخ

مسیری به مریخ


این مستند تولید سیمای مرکز سمنان است که به بررسی تپه های مریخی شهرستان دامغان 

از منظر کارشناسانی چون پروفسور کردوانی پرداخته است.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

کارگردان :عمار خطی