رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸
« بازگشت

مستند آغازی بر پایان

از ویژگیهای بارز در رخدادهای منجر به پیروزی انقلاب اسلامی،گستردگی و همه گیر بودن خواست ملی به پهنای جغرافیای ایران است.این هم آوایی ملی ،حادثه ای نیست که مشابهی داشته باشد .رخدادی که بر محوریت هویت ملی ایرانیان شکل میگیرد .

مردم استان سمنان نیز در این هم آوایی نقش بسزایی داشته اند و پا به پای هموطنان خود در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی گام برداشته اند.

در این برنامه تلاش میشود ،رویدادها و اتفاقات مهم تاریخی استان مرتبط با جریان انقلاب از سال 1340 تا 1357 در قالب مصاحبه با شاهدان عینی ،کارشناسان و با بهره گیری از اسناد و مدارک موجود از قبیل فیلم ،عکس ،نامه ها به صورت موازی با رخدادهابی اصلی در کشور روایت شود.