جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

مرغ علَم

شناسه : 370756891

مرغ علَم


مرغ علَم 

خوب است که اگر برای ولی و مولایت میگذری از بهترین هایت بگذری.

خوب است که پای علایقت وسط باشد تا برای ارباب قربانیشان کنی.