جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

فیلم سینمایی دوازدهمین نفر

فیلم سینمایی دوازدهمین نفر


داستان فیلم: یازده نفر از اعضای یک گروه دوازده نفره خرابکاران بدست نیروهای آلمان نازی به قتل می رسند، اما یک نفر از آنها موفق می شود به تنهایی فرار کند و…