رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

فصل همصدایی

فصل همصدایی


Loading the player...

برای رسیدن به انتخاباتی که در آن نمایندگان مردم به نمایندگی اشان گزیده شوند، قانون انتخابات نوشته می‌شود. بر اساس قانون انتخابات هر فرد تابع آن کشور که به سن تعیین شده در قانون انتخابات رسیده باشد، حق این را دارد که یک رای بدهد و یا این که خود را کاندیدا ی انتخابات کند. این قانون عمومی انتخابات خوانده می‌شود. هر انتخاب کننده‌ای یک کاندیدا را مستقیم انتخاب می‌کند. انتخاب کنندگان دردادن رای خود آزاد هستند. آرا برابر شمرده می‌شود. انتخابات مخفی است. انتخابات شفاف و قابل کنترل برای هر انتخاب کننده می‌باشد.

انتخاب کنندگان و کاندیداها بر اساس قانون انتخابات آزاد می‌باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، عقیده مذهبی، ثروت، و یا موقعیت اجتماعی می‌تواند انتخاب کنند و یا انتخاب بشوند. هم چنین محدودیت‌هایی بر اساس قانون انتخابات درباره سن، سلامتی روان و مجرمان وجود دارد.

"فصل همصدایی " ویزه برنامه ای است که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، در سیمای استانی شبکه سمنان تهیه شده است. در این برنامه گزارشی با مردم بخصوص جوانان درباره انتخابات و حضور در آن، ویژگیهای نماینده اصلح، حضور حداکثری در انتخابات، انتظارات مردم از نامزدها و نمایندگان منتخب و ... گفتگو می شود.

سال تولید: 1396

تهیه کننده: روح الله فخرو

کارگردان: سیدکاظم سرور

تصویربرداران: احمد خوشکام - رضا ظهوری

صدابردار: علی سامعی