فصل همدلی

فصل همدلی


این برنامه به دعوت مخاطبین جهت  شرکت در انتخاب نماینده خود جهت قانونگذاری  میپردازد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :حمیدرضا کاشی

گزارشگر:حمیدرضا کاشی

گوینده :مازیار حاجعلیان

تاریخ تولید: 1398
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 2.0 stars out of 5.