جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

فصلی دیگر از "شهیدسلیمانی "

شناسه : 363429867

فصلی دیگر از "شهیدسلیمانی "


 

رهبر انقلاب، صبح امروز:

یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی برکات این شهادت عظیم است؛ برکات این شهادت. این شهید عزیز هر وقت گزارشی میداد به ما چه گزارش کتبی چه گزارش شفاهی از کارهایی که کرده بود، بنده قلباً و زباناً او را تحسین میکردم اما امروز در مقابل آنچه که او سرمنشأ آن شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم؛ کار بزرگی انجام شد، قیامتی به پا کرد، معنویت او، شهادت او را این‌جور برجسته کرد، این تشییع جنازه‌های، بدرقه‌های ایرانی و آن بدرقه‌های عراقی؛ در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردند با این پیکر ارباً اربا!