رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸

« بازگشت

علامه حائری

شناسه : 112707109
Loading the player...

فیلسوف محقق و اصولی مدقق و فقیه مُبَّرز، نقّاد تیزهوش و توانای فلسفه علامه «محمد صالح حائری سمنانی» متوفای 1391 هـ.ق، از حكما و علمای بزرگ امّا مجهول القدری است كه در یكصد ساله‌ی اخیر در نقد عالمانه و استدلالی فلسفه و عرفان، احدی از علما به پایه وی نرسیده است. از خصوصیات نقد او احاطه كامل به آراء فلاسفه و عرفا و تسلط کامل بر ردیه‌ها و نقدهایست ـ كه بر فلسفه و عرفان شده است و نیز استفاده از استدلال و منطق فیلسوفی برای به چالش كشیدن مطالب فلاسفه و عرفاست.

 نقد علامه حائری، نقدی عقلی است و این نه بدان معناست كه ایشان نقد اعتقادی و رَد اعتقادی بر فلسفه و عرفان نتواند بلكه، مبانیت اصول فلسفه و عرفان با مبانی وحی ابتدا به خوبی برای ایشان آشكار و واضح بوده است، با این حال برای آن كه دقت نظر و احاطه‌ی شگفت‌آور خویش را بر غوامض فلسفه و عرفان نشان دهد، علاوه بر نقد اعتقادی فلسفه به حلاّجی مسائل مهم فلسفی و عرفانی خصوصاً فلسفه‌ی ‌اصالت وجودی با محوریت صدرا می‌پردازد و ستون فقرات فلسفه ملاصدرا را، كه همان اصالت وجود است با مبانی عقلی و برهانی مورد موشكافی قرار می‌دهد.

علامه حائری در موضع یك فیلسوف مشَایی متشرع و وفادار به وحی و معارفِ و حیانی و حِكَم نبوی و مخالف تأویل و استشهاد مكرر و بی‌وجه به قرآن كریم و احادیث نبوی، به نقد فلسفه وجودی صدرا و البته عرفان مورد استناد صدرا یعنی عرفان محی الدینی می‌پردازد.

 مطالعه كتاب گران سنگ حكمت بوعلی سینا تسلّط و تظّلع علاّمه را بر اَهّمِ آثار عرفانی و فلسفی و بر ادبیات تاریخ فلسفه روشن می‌نماید.