رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۸

شکوه حضور مردم همیشه در صحنه استان سمنان در 13 آبان 1398

شناسه : 362356259

شکوه حضور مردم همیشه در صحنه استان سمنان در 13 آبان 1398


تجدید بیعت مردم و  دانش آموزانبا شهدای دانش آموز سال 1357 و دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358.