رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

شکوه حضور مردم سمنان و شاهرود در 22 بهمن 1397 - نمایش محتوای خبر

 

 

شکوه حضور مردم سمنان و شاهرود در 22 بهمن 1397

شناسه : 358187525

شکوه حضور مردم همیشه در صحنه سمنان و  شاهرود در 22 بهمن 1397