جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

شکوه حضور

شکوه حضور


Loading the player...
شکوه حضور

با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد.

انتخابات گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می كنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره كشور به یك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص دادند، تفویض می نمایند.

انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است.فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه « و امرهم شورا بینهم» می باشد كه مقرر میدارد « مومنین امور خود را با مشورت یكدیگر حل كنند» در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یكدیگر و سهم خود در تصمیم گیری و تعیین خط مشی اداره كشور را به نمایندگان خود تفویض می نماید.

مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است كه با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذكر و استیضاح دولت، می تواند جلو هر گونه سوء استفاده و خودكامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد

برنامه شکوه حضور روزهای فرد از ساعت 12:35 به مدت 45 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز سمنان پخش می شود .این برنامه ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که در تاریخ 7 اسفند برگزار می شود تهیه شده است.

تاریخ تولید: 1394

تهیه کننده:سمیه مطیعی

سردبیر: سپیده دریایی

نویسنده: فهیمه ملک دار

گوینده: سپیده دریایی

گزارشگر: شهلا صفاهانی

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.