جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

شهادت عشق

شناسه : 356895319

شهادت عشق


Loading the player...
عشق تنها علاقه قلبی نیست.
عقل شیدای قادر است.
عربده ی شجاعانه قلب است.
در وادی عشق هرکس سخنی دارد ازعشق،برای عشق...
عشق است که سنگینی کوله ها را میگیرد
عشق است که تاول پاها را مداوا میکند ..
وعشق است....
در دانشگاه کربلا عشق تدریس میشود 
ایثار تدریس میشود....