رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

« بازگشت

سید علی صدر (صفا)

شناسه : 36354329
Loading the player...

سید علی صدر ملقب به « صدر العلما» و متخلص به «صفا» فرزند حاج میرزا مهدی حسنی مجتهد ، در سال 1227 هجری قمری در سمنان بدنیا آمد.

وی مقدمات علومات دینی وفقهی را نزد ملاحسن سلمانی فراگرفت وسپس برای آموختن ریاضیات قدیمه وسایر علوم از مدارس ملا محمد باقر حکیم ، ملا ابراهیم متخلص به « ناهید» دیگر علما استفاده برد و در سال 1330 هجری قمری امامت جماعت مسجد سلطانی سمنان را عهده دار گردید.

مرحوم صدر سالهای متمادی در مدرسه صادقیه ومسعودیه سمنان فقه واصول تدریس می کرد. در اواخر عمر اعلم علمای سمنان بود ومرجعیت عمومی داشت، از آثار نظم ونثر ایشان جز چند غزل ورباعی چیزی برجای نمانده است.

« بید ختیه» چند غزل با ردیف « بیدخت» است که برای حاج سلطانعلی گنابادی سروده است. صدر در سال 1348 هجری قمری مطابق با 1308 شمسی در سمنان در گذشت و در رواق امامزاده یحیی بخاک سپرده شد.