جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

سرود"شاه بی حرم"

شناسه : 370887629

سرود"شاه بی حرم"


دانلود

سرود شاه بی حرم

گروه سرود فانوس شهر #سمنان

شهادت #امامحسنمجتبی (ع) بر همه شیعیان جهان تسلیت باد.

#رسانه_مجازی
#صداوسیمایمرکزسمنان

@Semnan_IRIB