جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

رویداد 2

شناسه : 363085499

رویداد 2


مهلت 10 روزه هیآت های اجرایی جهت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس به پایان رسید .

هیآت های اجرایی تا 26 آذر مهلت داشتند ،صلاحیت داوطلبان را با استناد به نتایج استعلامهای صورت گرفته از مراجع 4 گانه و اطلاعات محلی ،بررسی کنند.

طبق نتایج ارائه شده :

صلاحیت 2 نفر از کاندیداها احراز نشد.

4 نفر از کاندیدهای نمایندگی مجلس انصراف دادند.

151 نفر از ایشان تایید صلاحیت شدند.

داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده ،4 روز فرصت دارند ،شکایت خود را به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات اعلام کنند.