رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

رهبر مقاومت و تجلی مسیح

شناسه : 359542886

آنچه رهبران سیاسی دنیا درباره آیت الله خامنه ای ،میگویند بسیار شنیدنی و غرور آفرین است . قطعا مسلمین و آزاد مردان دنیا به چنین رهبری افتخار میکنند.