جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

رفیق مجازی در مسیرالحسین(ع)

شناسه : 370757663

رفیق مجازی در مسیرالحسین(ع)


او که توفیق می یابد و به فیض رهروی و زیارت نائل میشود کوله بارش به قدر سلام های همه ی محبین و عاشقین غائب سنگین است.

چه زیباست که هرکس به نیابت از آنان که نیستند و به یاد دل شکسته ی ایشان در این مسیر قدم بردارد.