سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰

خاله بتول از دامغان در برنامه شیرین بیان

شناسه : 379155069

خاله بتول از دامغان در برنامه شیرین بیان


خاله بتول شیرین بیان و پرتلاش یکی از هزاران شیرزن ایرانی است که از روزهای سخت و شیرینش برای ما سخنها دارد.....