جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

حق و تکلیف در سیمای مرکز سمنان

حق و تکلیف در سیمای مرکز سمنان


این برنامه با هدف آگاهی بخشی و افزایش بصیرت مخاطبان و بهترین انتخاب برای کرسی نشینان  مجلس ،در  سیمای مرکز سمنان ،تولید و پخش میشود.

تهیه کننده :محمد علی  یوسفیان 

کارگردان : محسن زندخانه

تصویربردار: وحید نظری، احمد اقوامی

صدابردار: سیدرضا حسینی نیا