سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰

حضور بانوی هنرمند الیکایی در برنامه شب افروز

حضور بانوی هنرمند الیکایی در برنامه شب افروز


در این بخش از برنامه شب افروز بانو شاه حسینی ،بانوی هنرمند ایل الیکایی از گرمسار مهمان خانه های  ما هستند .