جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

جز برای خرید مایحتاج ضروری از خانه خارج نشوید

شناسه : 367063159

جز برای خرید مایحتاج ضروری از خانه خارج نشوید


تا به امروز آزمایش ۱۲۱ نفر مثبت گزارش شده و البته از این تعداد ۷۶ نفر با حال عمومی خوب مرخص شده اند.

روند پیشرفت بیماری را با در خانه ماندن کنترل کنیم.