رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تفسیر قرآن کریم

تفسیر قرآن کریم


Loading the player...

تفسیر در لغت یعنی نقاب از چهرهٔ چیزی برگرفتن. کلمه  تفسیر مصدر باب تفعیل است از «فسر» بمعنی ظهور و کشف .

قرآن دو دسته منظور دارد: یک ظاهر ( منظوری که واضح است) و دیگری بطون (منظور یا منظورهایی که واضح نیستند)

به گفتهٔ روایات و عالمان حدیث، بطون قرآن شدیداً گسترده و ناشناخته‌اند. قرآن دو دسته آیات دارد: محکمات یعنی آیاتی که تنها یک معنی مشخص و روشن دارندو دیگری متشابهات یعنی آیاتی که بیش از یک معنی دارند و برخی از آن معانی قابل سوء استفاده توسط کج اندیشان می باشد. در مورد آیات متشابه قرآن می گوید : وَ ما یَعلَمُ تأویلَهُ الّا الله یعنی: از تأویل یا بطن(معانی پنهان) آیات متشابه تنها خداوند آگاه است.(و نیز کسانی مانند پیامبر و امامان با تعلیم خداوند

گفته شده قرآن مفاهیمی دارد که از ظاهر آن قابل فهم نیست. بیان این منظورها را تاویل می‌گویند. تاویل در لغت یعنی «بازگرداندن چیزی به مصداق آن». مصداق یعنی معادل خارجی یا واقعی مفهومی در ذهن یا لغتی در زبان. در اینجا بازگرداندن یعنی آشکار کردن رابطه‌ای که وجود دارد، امّا آشکار نیست. در قرآن آمده که کسی تاویل قرآن را نمی‌داند بجز خدا و رسوخ کنندگان در علم.(یا تنها خداوند و بس)

هدف تفسیر تلاش برای پرده برداشتن از بعضی منظورها و رسیدن به بعضی تاویل هاست. یعنی هدف تفسیر یا بالاترین حدّ آن، تاویل است.

برنامه تفسیر قرآن کریم از سیمای استانی مرکز سمنان تقدیم بینندگان محترم این شبکه استانی گردید.

سال تولید: 1394

تهیه کننده: محمدرضا ملکی

کارگردان: محمدرضا ملکی