جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

تجمع مردم سمنان در اربعین 1440

شناسه : 356893030

تجمع مردم سمنان در اربعین 1440


تجمع مردم سمنان در  اربعین 1440،در جوار امامزاده یحیی سمنان.