تازه شو

تازه شو


برنامه تازه شو  با محوریت جوان هر روز عصر ساعت 17 از صدای مرکز سمنان پخش می شود.

جوانان به عنوان سرمایه های عظیم و اجتماعی هر جامعه ای شناخته می شوند . سرمایه هایی که با اعتماد به آنها می شود زمینه سازی رشد و پیشرفت هر استانی را فراهم کرد . استان سمنان نیز ازاین سرمایه عظیم بهره مند است . سرمایه ای که دغدغه های خاص خود را دارند . دغدغه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی . صدا و سیما هم به عنوان رسانه ای فراگیر و اثرگذار این سرمایه های عظیم و ارزشمند را فراموش نکرده است و در قالب های متفاوت به آنها و دغدغه هایشان می پردازد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :فاطمه سلطانعلیان

تاریخ تولید: 1399
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ