تار و مار مردم قم

شناسه : 363429921

تار و مار مردم قم


حادثه ۱۹ دی به برکت اخلاص مردم قم، با رهبری امام به قیام عظیم بهمن ۵۷ انجامید
 
رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مردم قم:
این مراسم، چهل سال یا چهل و یک سال است که هر سال با عظمت برگزار میشود. مردم سراسر کشور، در روز ۱۹ دی به مناسبت آن حادثه‌ی بسیار مهم و تاریخ‌ساز، چشمشان به مردم قم است.
یک جمله درباره‌ی این مسئله‌ی ۱۹ دی و حادثه‌ی قم عرض کنم، یک جمله هم درباره‌ی این شهید عزیزِ این روزها شهید سلیمانی.
درباره‌ی مسئله‌ی ۱۹ دی باید فکر کنیم، باید درس بگیریم. اکثر شما برادران و خواهرانی که اینجا تشریف دارید، آن روز را ندیدید، لکن خاطره‌ی آن روز زنده است. ما باید درس بگیریم. گذشته باید همیشه راهنما و چراغ راه آینده باشد.
قضیه‌ی ۱۹ دی این‌جور بود که به‌خاطر دفاع از مقام مرجعیت، رهبر عظیم‌الشأن و بزرگ انقلاب که آن وقت در ایران نبودند، مردم قم در مقابل نیروهای مسلح و بی‌رحم رژیم، سینه سپر کردند.
مردم هیچ چیز نداشتد، دست خالی [بودند]. چه چیز آنها را کشید وسط میدان؟ ایمان و غیرت دینی. این دو کلیدواژه است: ایمان و غیرت دینی. وقتی هم که آن مردم _ که جمعی از مردم قم بودند _ آمدند به خیابانها و با پلیس مواجه شدند و با نیروهای رژیم مواجه شدند و تعدادی از اینها به شهادت رسیدند، تعدادی مجروح شدند و در واقع عناصر طاغوت به خیال خودشان اینها را تارومار کردند، نه آن فیام‌کنندگان قمی و نه دیگران هرگز فکر نمیکردند که همین حرکت منشأ چه تحول عظیمی نه فقط در کشور بلکه در دنیا خواهد شد. مگر نشد؟
همین حرکتی که در آن روز فقط به‌خاطر ایمان و غیرت دینی از سوی مردم انجام گرفت، خدای متعال به این حرکت برکت داد، ادامه پیدا کرد و پشت سر هم، اربعین‌ها مردم را به وسط میدان کشاند و امام بزرگوار هم رهبری کرد و منتهی شد به قیام عظیم ماه بهمن سال بعد، یعنی سال ۵۷. همین حرکتِ یک تعدادی از مردمِ با اخلاص قم یک چنین انقلاب عظیمی را کلید زد.