جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

بیانیه گام دوم انقلاب ،"قسمت اول": چلّه ی پر افتخار

شناسه : 360073178

بیانیه گام دوم انقلاب ،"قسمت اول": چلّه ی پر افتخار


مجموعه موشن گرافی بیانیه "گام دوم " در 18 قسمت ،به همت معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه و منتشر شده است .

در این مجموعه به بخشهای مختلف بیانیه ،به تفکیک و با بیانی شیوا پرداخته شده ،که این تقسیم بندی درک آن را برای مخاطب بسیار آسان میکند .