رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بیانیه گام دوم ،قسمت سوم "شعارهای جهانی ،فطری،درخشان و همیشه زنده ی انقلاب اسلامی.

شناسه : 360075271

.