رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه گام دوم ،قسمت سوم "شعارهای جهانی ،فطری،درخشان و همیشه زنده ی انقلاب اسلامی.

شناسه : 360075271

بیانیه گام دوم ،قسمت سوم "شعارهای جهانی ،فطری،درخشان و همیشه زنده ی انقلاب اسلامی.


.