جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

به افق بهشت

به افق بهشت


برنامه ی افق بهشت دقایقی قبل از اذان ظهر ،از  آنتن سیمای مرکز سمنان پخش میشود.

این برنامه مذهبی ،که همزمان با لحظات ناب و ملکوتی قبل از اذان پخش میشود ،شامل گفتگوی دونفره مجری و مهمان که معمولا از علما انتخاب میشود میباشد.و به گفتگوهای مذهبی و معنوی و سوالات شرعی میپردازد.

این برنامه به تهیه کنندگی اقای علیرضا حافظی از ساعت 12:20 تا دقایقی قبل از اذان ظهر پخش میشود.