جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

بهمن تماشایی

بهمن تماشایی


تلاش همکاران سیمای مرکز سمنان در برنامه زنده تلویزیونی "بهمن تماشایی" 

عوامل تهیه ی این برنامه:

تهیه کننده : امیر طیبی

کارگردان : حیدر عباس زاده 

تصویر بردار :رضا نجم الدّین  - احمد اقوامی -رضا سیادت پور 

مجری: بانو احمدی - حامد قرائیان