برندگان مسابقه بهمن تماشایی

برندگان مسابقه بهمن تماشایی


 

لیست برگزیدگان مسابقه عکس بهمن تماشایی

رتبه

اسامی برگزیدگان

1

فرحناز جباری

2

علی ابک

 

3

مسعود محقق

 

3

اسماعیل طحان

 

4

محمدمهدی مداح

 

5

علی اصغر وزیری

 

6

مهدی نجفی

 

7

حجت یحیایی

 

8

عقیل طالبی

 

     9 

امیر آذرپور

 

10

مهدی عالمیان